• image
 • image
 • image
Previous Next

Program na dan posveta

program posveta1 

2. MEDNARODNI POSVET

IZZIVI IZVAJANJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA DIJAKOV in ŠTUDENTOV

Maribor, 21. marec 2014

 

 

 

 

PROGRAM POSVETA

 

 Moderatorka: Sandra GOSTIČ

 

UVODNI DEL

8.30 – 9.00

SPREJEM UDELEŽENCEV

9.00 – 9.15

 

 

OTVORITEV 2. MEDNARODNEGA POSVETA

 • mag. Oton MLAKAR, dipl. inž. elektroteh. - direktor PROMETNA ŠOLA MARIBOR,
 • mag. Mateja TURK, prof. - ravnateljica SREDNJA PROMETNA ŠOLA MARIBOR,
 • Boštjan ROZMAN ZGONC, vodja sektorja za višje in srednje šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

9.15 – 11.00

I. IZHODIŠČA ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU

9.15 – 9.30

 • Vpliv delodajalcev na nadaljnji razvoj mladih in njihovo uspešno poklicno kariero.
 • Boštjan ROZMAN ZGONC, vodja sektorja za višje in srednje šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

9.30 – 10.00

 • Vloga praktičnega usposabljanja z delom, naloge in kompetence mentorja ter primeri dobre prakse.
  • mag. Češarek METOD, višji svetovalec področja III - strojništvo, metalurgija ter promet in zveze (tudi logistika, komunala in zasebno varovanje),  zdravstvo, kozmetika - Center RS za poklicno izobraževanje

 

10.00 – 10.40

Usposobljenost posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

 • Pomen generičnih kompetenc
  • Mateja KARNIČNIK, Center razvoja človeških virov
 • Medsebojno bogatenje generacij
  • Natalija ŽUNKO, PRIZMA – fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
 • Pridobivanje praktičnih izkušenj s pomočjo kadrovskega štipendiranja
  • Vesna LUKIČ , PRIZMA – fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti

10.40 – 11.00

 • Sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom      
  • Tanja LEDER, Javni sklad republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

11.00 -11.30

ODMOR IN DRUŽENJE

 

 

9.30 – 11.30

MOJ VSTOP NA TRG DELA

Moj naslednji korak po zaključku izobraževanja - stojnica in predavanje.

Zavod Republike SLovenije za zaposlovanje - območna služba Maribor

11.00 – 11.30

SAMOOBRAMBA - predstavitev.

 • Prometna šola Maribor

 

 

11.30 – 13.30

II. SOODGOVORNOST ŠOLE IN DELODAJALCA

11.30 – 11.50

 

 • Prednosti praktičnega usposabljanja za praktikanta, mentorja, delovno organizacijo in družbo.
 • Kako prispevati k boljšemu in tesnejšemu sodelovanju med izobraževalnimi ustanovami in delodajalci kot  izvajalci PUD-a.
  • Leonida POLAJNER, Območna obrtno – podjetniška zbornica Maribor

 

11.50 – 12.10

 • Usposobljenost posameznika za delo in življenje v družbi/podjetju, temelječi na znanju za področje zasebnega varovanja.
 • Jasna TOPLIŠEK , ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA

12.10 – 12.40

Primeri dobre prakse prilagajanja delovnega okolja osebam s posebnimi potrebami - gibalno ovirani dijaki in študenjtje.

dr. Dušan RUTAR, CIRIUS Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje KAMNIK

12.40 – 13.05

 • Pomen in vloga izobraževalnega programa tehnik varovanja v zasebnem varovanju in praktično usposabljanje z delom.Razprava o aktualnih problemih pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom.
 • Ivan LAZAR, dipl. varstv.

13.05 – 13.30

 Raprava o aktualnih problemih pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom.

 13.30

ZAKLJUČEK POSVETA IN KOSILO

 

 Organizacijski ­­­odbor .

                                                                       Vodja organizacijskega odbora:

                                                                       ravnateljica: mag. Mateja TURK, prof.

                                                                      Direktor: mag. Oton MLAKAR, dipl. inž. elektroteh.