• image
  • image
  • image
Previous Next

Teme posveta

 

tema   TEME POSVETA

 

Skladno z namenom in cilji projekta bomo na mednarodnem posvetu predstavili v okviru posameznih sklopov naslednje teme:

 

1. IZHODIŠČA ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU

»  Zakonodaja s področja dela, socialnih zadev, izobraževanja, razvoja kadrov in štipendiranja, varnosti in zdravja pri delu,

»   programi evropskega socialnega sklada in mednarodna mobilnost,

»   spodbude za sodelovanje deležnikov pri PUD-u

»   načrtovanje, izvajanje in evalvacija mentorstva dijakom/študentom,

»   vloga, vsebine in cilji praktičnega usposabljanja,

»   dokumentacija za učinkovito načrtovanje, vodenje in evalvacijo PUD-a,

»   pomen, vloga, naloge in kompetence mentorja,

»   prednosti praktičnega usposabljanja za praktikanta, mentorja, delovno organizacijo in družbo.

 

2. SOODGOVORNOST ŠOLE IN DELODAJALCA

» Soodgovornost delodajalcev, izobraževalne ustanove in posameznika pri razvoju poklicnih kompetenc in poklicne poti,

»  usposobljenost posameznika za delo in življenje v družbi/podjetju, temelječi na znanju,

»  vpliv delodajalcev na nadaljnji razvoj mladih in njihovo uspešno poklicno kariero,

»  kako prispevati k boljšemu in tesnejšemu sodelovanju med izobraževalnimi ustanovami in delodajalci kot  izvajalci PUD-a.